περί αναρχισμούΜία από τις πρώιμες και πιο αξιοθαύμαστες έρευνες του 18ου αιώνα για την ελευθερία και τη δουλεία είναι «Η πραγματεία περί της καταγωγής και των θεμελίων της ανισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους» του Ρουσό (1775), μία επαναστατική πραγματεία κατά πολλούς τρόπους . Σ’ αυτήν ο Ρουσό επιδιώκει να «εκθέσει την προέλευση και την πορεία της ανισότητας , την εδραίωση και την κατάχρηση προνομίων των πολιτικών κοινωνιών , στο βαθμό που αυτά τα πράγματα μπορούν να συναχθούν από τη φύση του ανθρώπου μόνο με το φως της σκέψης».

Συνέχεια

Advertisements