Παρείσακτος : Κάποιος που φτάνει σε ένα μέρος αλλά δεν αποτελεί μέρος αυτού του μέρους . Αυτό ακριβώς είναι όλοι αυτοί που σήμερα έχουν αναλάβει το ρόλο της κυβέρνησης . Είναι οι παρίες , οι «δημοκρατικά παρείσακτοι» . Είναι οι άνθρωποι που μας θυμίζουν το παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε και το μέλλον που δεν θέλουμε να έχουμε . Η παραμονή τους πρέπει να κηρυχθεί προσωρινή , αν θέλουμε η δική μας να διαρκέσει αιώνια . Ο τρόπος με τον οποίο κατέλαβαν την εξουσία οι «τιμαριώτες των αγορών» , ξυπνά αναμνήσεις που πασχίσαμε σκληρά να ξεχάσουμε . Δεν υπάρχει καμία θέση για τους παρείσακτους αλλά ούτε και κάποιος σκοπός για να υπάρξουν . Ο Ευρωπαϊκός Ολοκληρωτισμός όμως μας γέμισε τέτοιους . Γέννησε τις ορδές των «δημοκρατικά παρείσακτων».

Οι παρείσακτοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι με τους ισχύοντες κανόνες . Πρέπει να εξεγερθούν ενάντια στους κανόνες , πρέπει να τους αναστρέψουν . Το πρώτο που έκαναν είναι να αφαιρέσουν από τους λαούς το δικαίωμα της άρνησης . Τους απαγόρευσαν να αρνούνται αυτοανακηρύσσοντας τους εαυτού τους κυβερνήτες . Τα τέκνα των αγορών , είναι εκ γενετής προορισμένα να πεθάνουν από την ίδια τους τη μάνα .

 Ως καθήκον τους και αντικειμενικό τους σκοπό δεν έχουν τη διατήρηση της υπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης , αλλά τη δημιουργία μια νέας κατάστασης που θα αμφισβητεί την τρέχουσα . Δημιουργούν «μία νέα αρχή» . Εμφανίζουν μία νέα κατάσταση όπου τα πάντα αλλάζουν σε σύντομες προθεσμίες και χωρίς καμία προειδοποίηση . Με τον τρόπο αυτό καταστρέφουν τις βεβαιότητες ώστε οι άνθρωποι να ζουν συνεχώς μέσα σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και να γίνονται ευκολότερα διαχειρίσημοι . Η οικονομική ηγεμονία σπρώχνει την κοινωνία σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό που αφορά στο μεγαλύτερο μέρος των αξιών της και των βεβαιοτήτων της . Βεβαιότητες που μέχρι σήμερα έδιναν ένα σταθερό νόημα στον κόσμο που γνωρίζουμε . Η οικονομική ολιγαρχία μοιάζει να πρόλαβε τα κοινωνικά κινήματα και να πέτυχε πρώτη την ανατροπή .

Advertisements